ReadyPlanet.com
dot dot
dot
แหล่งค้นหาข้อมูลในอนาคต
dot
bulletโหราศาสตร์สากล (ภาษาอังกฤษ)
bulletผูกดวงตามหลักคัมภีร์สุริยยาตร์
dot
แหล่งค้นหาทางจิตวิญญาณ
dot
bulletสมาธิแนวพุทธศาสนา
bulletเปิดพระไตรปิฎก
bulletWWCM (สมาธิแบบคาทอลิก ภาษาอังกฤษ)
bulletสมาธิแบบคาทอลิก (ภาษาไทย)
dot
แหล่งค้นหาทางภูมิปัญญา
dot
bulletห้องสมุด
bulletบทเรียนฟิสิกส์เพิ่มเติม (ภาษาไทย)
bulletฟิสิกส์มัธยมปลาย (ภาษาอังกฤษ)
bulletรวมเว็บคณิตศาสตร์
bulletวิชาดาราศาสตร์
bulletวิชาภาษาไทย
bulletวิชาภาษาอังกฤษ
bulletEnglish e-test
bulletวิชานพลักษณ์ (ENEAGRAM)
bulletครูปื๊ดดอทคอม
bulletดร.รสสุคนธ์ พุ่มพันธุ์วงศ์
dot
อ่านหนังสือพิมพ์
dot
bulletBANGKOK POST
bulletSTUDENT WEEKLY
bulletTHE NATION
bulletNATION JUNIOR
bulletคมชัดลึก
bulletผู้จัดการ
bulletฐานเศรษฐกิจ
bulletประชาชาติธุรกิจ
bulletกรุงเทพธุรกิจ
bulletไทยโพสต์
bulletข่าวสด
bulletไทยรัฐ
bulletเดลินิวส์
bulletสยามรัฐ
bulletมติชน
dot
บ้านครูหาญฯ: อังกฤษ - คณิตฯ-วิทย์
dot
bulletวิธีใช้บริการแปลเอกสาร
bulletเรียนอังกฤษกับเจ้าของภาษา
bulletAbout me
วิธีอ่านคำบาลี

คำในภาษาบาลี เมื่อนำมาเขียนถ่ายทอดเป็นภาษาไทยแล้ว จะมีลักษณะที่ควรสังเกตประกอบการอ่าน ดังนี้

๑. ตัวอักษรทุกตัวที่ไม่มีเครื่องหมายใดอยู่บนหรือล่าง และไม่มีสระใดๆ กำกับไว้ ให้อ่านอักษรนั้นมีเสียง "อะ" ทุกตัว เช่น

     อรหโต อ่านว่า อะ-ระ-หะ-โต
     ภควา อ่านว่า ภะ-คะ-วา
     นมามิ อ่านว่า นะ-มา-มิ
     โลกวิทู อ่านว่า โล-กะ-วิ-ทู

๒. เมื่อตัวอักษรใดมีเครื่องหมาย  ฺ (พินทุ) อยู่ข้างใต้แสดงว่าอักษรนั้นเป็นตัวสะกดของอักษรที่อยู่ข้างหน้า ผสมกันแล้วให้อ่านเหมือนเสียง อะ+(ตัวสะกด) นั้น เช่น

     สมฺมา (สะ+ม = สัม) อ่านว่า สัม-มา
     สงฺโฆ (สะ+ง = สัง) อ่านว่า สัง-โฆ

ยกเว้นในกรณีที่พยัญชนะตัวหน้ามีเครื่องหมายสระกำกับอยู่แล้ว ก็ให้อ่านรวมกันตามตัวสะกดนั้น เช่น

     พุทฺโธ       อ่านว่า พุท-โธ
     พุทฺธสฺส    อ่านว่า พุท-ธัส-สะ
     สนฺทิฏฺฐิโย อ่านว่า สัน-ทิฏ-ฐิ-โย
     ปาหุเนยฺโย อ่านว่า ปา-หุ-เนย-โย

๓. เมื่ออักษรใดมีเครื่องหมาย  (นฤคหิต) อยู่ข้างบนตัวอักษร ให้อ่านให้เหมือนอักษรนั้นมีไม้หันอากาศและสะกดด้วยตัว "ง" เช่น

     อรหํ     อ่านว่า อะ-ระ-หัง
     สงฺฆํ     อ่านว่า สัง-ฆัง
     ธมฺมํ     อ่านว่า ธัม-มัง
     สรณํ    อ่านว่า สะ-ระ-นัง
     อญฺญํ   อ่านว่า อัญ-ญัง

แต่ถ้าตัวอักษรนั้นมีทั้งเครื่องหมาย  ํ (นฤคหิต) อยู่ข้างบนและมีสระอื่นกำกับอยู่ด้วย ก็ให้อ่านออกเสียงตามสระที่กำกับ + ง (ตัวสะกด) เช่น

     พาหุํํํํ ํ อ่านว่า พา-หุง

๔. เมื่ออักษรใดเป็นตัวนำแต่มีเครื่องหมาย ฺ (พินทุ) อยู่ข้างใต้ด้วย ขอให้อ่านออกเสียง "อะ" ของอักษรนั้นเพียงครึ่งเสียงควบไปกับอักษรตัวตาม เช่น

     สฺวากฺขาโต อ่านว่า สะหวาก-ขา-โต

 
สาระทั่วไป

ความหมายของ ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง article
Mozart นักดนตรีเอกของโลก
สัดส่วนทอง article
ประมวลลักษณะหัวล้านทั้ง 7 ชนิด article
ข้อมูลอัญมณี article
สมบัติผู้ดี
คำคม/คำขำ
สมองกับการเรียนรู้ article
สำหรับผู้เริ่มหัดไวโอลิน article
ทฤษฎีดนตรีสากล
การวางคอร์ด หรือการดำเนินคอร์ดในเพลง
7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่
กลบทสุภาษิต
พระสุนทรโวหาร (ภู่)
นิราศภูเขาทอง
สมบัติของผู้ดี
มารยาทไทย
รู้ไว้ใช่ว่า...
การเรียนการสอนโดยคำนึงถึงระบบการทำงานของสมอง article
การจัดการเรียนการสอน โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางCopyright © 2010 All Rights Reserved.
ขอบคุณสำหรับทุกๆกำลังใจ จาก 100,000 คลิก /Webmaster----เนื่องด้วยเอกสารข้อมูลส่วนใหญ่ในเว็บ ครูหาญฯดอทคอม เป็น file.pdf ดังนั้นท่านที่ใช้ modem 56k อาจต้องรอ Load นานสักนิดนะครับ